Samen voor een veilige en duurzame toekomst
- sinds 2001 -

Ventilatieverslaggeving

Verplicht ventilatievoorontwerp en ventilatieprestatieverslag

Sinds 1 januari 2016 zet het Vlaams Gewest in op de verbetering van de kwaliteit van ventilatiesystemen in residentiële gebouwen. De EPB-regelgeving, die naast energiezuinige ook gezonde en comfortabele woningen beoogt, wordt daarom uitgebreid met 2 nieuwe ventilatieverplichtingen voor de (ver)bouwer.

Het doel van de EPB-regelgeving is het creëren van energiezuinige, maar ook gezonde en comfortabele gebouwen. Voor een gezond binnenklimaat waren minimale ventilatievoorzieningen al verplicht. Om een goed werkend ventilatiesysteem te creëren, is echter meer nodig dan voldoen aan die minima. Een goed werkend ventilatiesysteem is immers het resultaat van een goed ontwerp, een juiste plaatsing en een degelijk onderhoud.

Voor alle nieuwbouw en ingrijpend energetisch te renoveren wooneenheden met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding vanaf 1 januari 2016, voert het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2015 daarom twee nieuwe verplichtingen in voor de aangifteplichtige:
  • vóór de start van de werkzaamheden: een ventilatievoorontwerp
  • na de uitvoering van de werkzaamheden: een prestatieverslag van het geplaatste ventilatiesysteem
Het ventilatievoorontwerp brengt het gekozen systeem en de ruimtelijke impact ervan in kaart. In het prestatieverslag worden de kenmerken en de behaalde prestaties van het ventilatiesysteem getoetst aan de prestatiecriteria van de ‘STS-ventilatie’ (STS-P 73-1 - Systemen voor basis ventilatie in residentiële toepassingen).
De aangifteplichtige moet een ventilatieverslaggever aanstellen die ervoor zorgt dat een ventilatievoorontwerp en een ventilatieprestatieverslag worden opgemaakt. De gegevens uit deze verslagen worden bij de EPB-aangifte toegevoegd.

VEILICO is sinds het begin erkend als ventilatieverslaggever voor alle 6 modules en mag ventilatievoorontwerpen en ventilatieprestatieverslagen opstellen, alsook de metingen ter plaatse uitvoeren.

Bij het opladen van de ventilatieverslagen dient er een bijdrage geleverd te worden aan het controleorgaan. De controleorganisatie controleert of de ventilatieverslagen voldoende kwalitatief zijn opgesteld. Deze verrekening aan het controleorgaan varieert gedurende de jaren en wordt regelmatig bijgestuurd. VEILICO opteert steeds voor de goedkoopste op de markt, waarbij niet wordt ondergedaan aan de kwaliteit.

Indien er door de opdrachtgever of aangifteplichte meerdere ventilatieverslaggevers worden aangesteld, bijvoorbeeld één voor het ventilatievoorontwerp en een andere voor het prestatieverslag, wordt het bedrag verhoogd met minimaal € 20,00 (excl. BTW) afhankelijk van het controleorgaan. Deze kosten hebben enkel betrekking op verrekeningen door het controleorgaan zelf en worden één op één doorgerekend. Vraag bij ons een vrijblijvende offerte aan of extra informatie bij vragen!

Created by 2BuildIT, powered by ZOEKIZ®